Wie doet wat?
Bestuur
     
Voorzitter Hans Klein Woud 0224-290308 mail Hans
Secretaris Reijer van den Brink 0251-657525 mail Reijer
Penningmeester Inge van de Stadt + 31 6 22 159 234 mail Inge
Bankgiro ABN AMRO iban nr: NL32ABNA0629077637  
Algemeen bestuurslid Hans Dijkstra 0224-297783 mail Hans
       
       
Stichting Metius Sterrenwacht
     
Voorzitter Hans Klein Woud 0224- 290308 mail Hans
Secretaris Reijer van den Brink 0251- 657525 mail Reijer
Penningmeester Rob Steegs 06 -26686666 mail Rob
Algemeen bestuurslid Hans Dijkstra 0224-297783 mail Hans
       
Ledenadministratie
Gerard Bais 0251-657094 mail Gerard
       
Werkgroepen:
Voorzitter
   
Cursus sterrenkunde
Piet Cijsouw 072- 8506409 mail Piet
Public Relations
Hans Klein Woud 0224- 290308 mail Hans
Lezingen Hans Klein Woud 0224- 290308 mail Hans
Metius Jaarprijs Leendert Lambach 072- 5123114 mail Leendert
Metius Magazine Hans Dijkstra 0224- 297783 mail Hans
Metius Website Hans Dijkstra 0224- 297783 mail Hans
Afstand Bestuurbare Telescoop (ABT) Frans Nieuwenhout 072- 5622754 mail Frans
Theoretische Sterrenkunde (WTS) Hans Klein Woud 0224- 290308 mail Hans
Weerkunde Karel de Leeuw 0226- 316316 mail Karel
Excursies Leendert Lambach 072- 5123114 mail Leendert
Leenkijker Rijer van den Brink 0251- 657525 mail Reijer
Werkgroep sterrenwacht Bakkum vacature    
Publieksoptredens Piet Cijsouw 072- 8506409 mail Piet
       
       
Privacy verklaring Metius