Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

De door u ingevulde informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden buiten de vereniging. De voorzitter en de ledenadministratie worden nadat u op de verzendknop klikt op de hoogte gesteld met een mailtje. Omdat leden geregeld contact zoeken met andere leden van Metius krijgen alle leden ééns per jaar een ledenlijst mee gezonden met het Metius Magazine. U kunt in het aanvraagformulier aangeven niet in deze lijst te willen worden opgenomen.`

Wilt u AUB wachten met contributie betalen tot u een bevestiging heeft ontvangen met het juiste bedrag? U betaalt slechts voor die maanden van het jaar waarin u als lid bent geregistreerd. Het jaar daarop volgend geldt natuurlijk de volledige contributie.

U kunt hier uw achternaam invullen
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw voornaam in
Man of vrouw invullen volstaat
Vul hier uw adres (straat en huisnummer) in
Vul hier uw postcode in
Vul hier de woonplaats in
(dd mm jj)
Vul hier uw telefoonnumer in
U kunt hier uw email adres invullen
In deze lijst staan naam, telefoonnummer en e-mailadres van leden. Een simpel ja of nee invullen volstaat.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com