Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Sterrenwacht Bakkum

De werkgroep "Sterrenwacht Bakkum" maakt het mogelijk dat Metius-leden waarnemingen doen met een goede Celestron C11 telescoop (objectiefdiameter 280 mm) vanaf een plaats in de duinen bij Bakkum, met weinig lichtvervuiling.

De procedure voor het bijwonen van een waarneem-avond staat elders op deze website beschreven, onder de knoppen: "Waarnemen -  Sterrenwacht (leden)". Op die plaats kunnen leden zich ook aanmelden als belangstellend om waarneem-avonden bij te wonen. 

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Rob Steegs.

De Metius sterrenwacht, met als naam "Sterrenwacht Bakkum" staat op een afgesloten terrein in de waterleidingduinen van PWN. De sterrenwacht was de laatste jaren tot begin 2019 in slechte staat en werd niet meer gebruikt.

Gelukkig waren een aantal enthousiaste Metius-leden bereid om de sterrenwacht te renoveren. Gedurende vele maanden is er door groepen in wisselende samenstelling aan de sterrenwacht gewerkt.  De renovatie vordert gestaag, maar door de coronaproblemen is de renovatie nog niet afgerond en duurt het dus nog even voordat de sterrenwacht weer in goede conditie is en weer waarnemingen gedaan kunnen worden.

Bijgaande foto's geven een beeld van de renovatie gedurende 2019. 

Metius inspectieteam onderweg

Hoe zou het er uit zien?

 

Er moet wel wat gebeuren

 

 

Vele handen maken......

                       .........  licht werk