Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Er is een toenemende belangstelling voor sterrenkunde en weerkunde. De ontwikkelingen in deze wetenschappen zijn dan ook spectaculair. In enkele tientallen jaren is er meer gebeurd en ontdekt dan in vele eeuwen daarvoor. Kranten en televisie houden ons daarvan op de hoogte en wekken daarmee tegelijkertijd de belangstelling van velen. Voor die geïnteresseerden is deze wegwijzer geschreven.
     
AWSV Metius
De Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging Metius, kortweg Metius, is opgericht in september 1945 en is vernoemd naar de wetenschapper Adriaan Metius (1571-1635). Deze Alkmaarse burgemeesterszoon, later hoogleraar in Franeker, hield zich o.a. bezig met wiskunde, landmeetkunde en astronomie. Zijn broer Jacob heeft -volgens Descartes- zelfs een telescoop uitgevonden: de "Hollandse kijker". Metius is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, de KNVWS. Metius heeft thans ongeveer 130 leden.
 
Activiteiten
Binnen Metius bestaat de mogelijkheid om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Maandelijks wordt er een Metiuslezing georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen gezamenlijk sterrenkundige of weerkundige waarnemingen doen. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen werkgroepen sterrenkundige en/of weerkundige zaken uit te diepen. Metius organiseert regelmatig cursussen. Alle activiteiten worden aangekondigd en verslagen in Metius Magazine, het verenigingsblad dat vier maal per jaar verschijnt. Meer informatie staat ook op de website www.metius.nl
 
Maandelijkse Metiuslezingen
In de maanden september t/m mei is er elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst, waar een deskundige een sterrenkundig of weerkundig onderwerp behandelt. De avond in mei heeft een apart karakter en is gereserveerd voor een aantal korte voordrachten door  leden van Metius over hun weer- of sterrenkundige activiteiten. Zij vertellen dan onder andere over hun waarnemingen, instrumentenbouw, fotografie van hemelverschijnselen. 
De lezingen worden gehouden in een zaal van Thuis in Wijkcentrum Overdie,
Van Maerlantstraat 10, 1813 BH ALKMAAR.
De entree voor leden is gratis. Niet leden betalen een toegangsprijs van €6,=
 

 

Eigen Sterrenwacht
Metius beschikt over een eigen sterrenwacht in het duingebied bij Bakkum. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de leden van de vereniging gebruik maken van de apparatuur in de sterrenwacht.
 
Op afstand bestuurbare telescoop
Daarnaast heeft de vereniging een op Afstand Bestuurbare Telescoop (ABT). Hiermee kunnen de leden van huis uit, via internet, waarnemingen verrichten of astrofoto's maken.
 
Metius leenkijker
Voor geïnteresseerde leden is een sterrenkijker beschikbaar. Een moderne 12½ cm computer gestuurde Newton kijker, die bij uitstek geschikt is om in de wintermaanden ervaring op te doen met het waarnemen. De huurprijs bedraagt € 15,= per periode van 30 dagen. Hierbij komt een borgsom van € 50,=, te betalen aan de beheerder van de kijker, dhr. Reijer van den Brink. Leden van de waarneemgroep kunnen op verzoek assisteren bij het gebruik van deze go-to kijker.
     
Werkgroepen
Voor Metius-leden die zich willen specialiseren binnen de weer- en sterrenkunde bestaat de mogelijkheid zich aan te sluiten bij één of meer van onze werkgroepen. Zo zijn er werkgroepen voor fotografie en waarneming, theoretische sterrenkunde en weerkunde.
 
Basiscursus Sterrenkunde
Bij voldoende belangstelling wordt ieder half jaar de basiscursus "Sterrenkunde: een kennismaking" gegeven. De cursus geeft een breed overzicht van de sterrenkunde. De cursus start, mits er voldoende aanmeldingen zijn, in september/oktober, respectievelijk januari/februari.
 
Vervolgcursus Sterrenkunde
Metius verzorgt met grotere tussenpozen een vervolgcursus onder de titel "Sterrenkunde: een astrofysisch vervolg". Hierin worden dieper liggende aspecten van de sterrenkunde behandeld waarbij veel van wis- en natuurkunde op vwo-niveau gebruik wordt gemaakt.
 
Evenementen en excursies
Bij astronomische evenementen (sterrenregens, verduisteringen) beleven Metius-leden dit vaak tezamen met de waarneemgroep, op onze eigen sterrenwacht, of elders in het land. Metius organiseert jaarlijks een groepsexcursie naar een interessante bestemming, bijvoorbeeld een sterrenwacht, planetarium of een weerkundig instituut. Tenslotte organiseert Metius groepsgewijze deelname van leden aan landelijke symposia, open dagen van wetenschappelijke instellingen en dergelijke.
     

 

Verenigingsblad
Metius heeft een eigen verenigingsblad: 'Metius Magazine'. Dit blad staat vól informatie over activiteiten en ondernemingen binnen de vereniging. Het bevat informatie over de komende lezingen, maar ook boeiende verslagen van lezingen die al hebben plaatsgevonden. Een sfeerverslag van een geslaagde waarneemavond ontbreekt ook niet. Vaak wordt een bepaald onderwerp extra belicht. Astronieuws is een vast onderwerp, evenals interessante internetsites en de hemelkalender. Het blad wordt in beperkte oplage beschikbaar gesteld tijdens lezingen.
 
Metius donateurschap
U kunt ons ook steunen, zonder lid te worden van Metius. U kunt al donateur worden voor € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u in het voorjaar Metius Magazine met daarin o.a. het jaarverslag van de vereniging. Ook kunt u natuurlijk een schenking doen, of een gift in de vorm van materialen op weer- of sterrenkundig gebied.
 
Lid worden van de AWSV Metius?
Dat gaat heel gemakkelijk, U vult gewoon het aanvraagformulier op de website in. Zodra uw contributie door ons is ontvangen, bent u officieel lid en hebt u recht op alle leden-faciliteiten. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,00. Voor wie de contributie na 1 februari betaalt bedraagt deze € 35,= Personen onder de 19 jaar kunnen jeugdlid worden voor slechts € 12,50- per jaar. Er bestaat ook een gezins-lidmaatschap voor € 45,= per jaar. Dit is bedoeld voor alle leden van een samenwonend gezin.

U vindt een linkje naar het aanmeldformulier onder menuknop "Vereniging"